Bagom

Et af tre specialtilbud

 

Rødbo er et af tre botilbud i Hovedstadsregionen for voksne, der er blevet hjerneskadede. Stedet har eksisterert siden 1969 og lå oprindeligt i Rødovre. I 2006 blev det Rødbo vi kender i dag, indviet i Ballerup i helt nye bygninger, der er specialindrettet til borgere med behov for plads til både kørestol, lift m.m.

 

Du kan læse den seneste tilsynsrapport fra 2018 her:

Tilsynsrapport

 

Beboer- og pårørenderåd

 

Vejen til indflydelse

 

Beboere og pårørende inddrages gennem vores forskellige råd, så Rødbo i videst mulig omfang tilgodeser beboernes ønsker.

 

Beboermøder:

Hver måned holder husene beboermøder, hvor beboerne drøfter de nære emner, så som madplan, arrangementer, indkøb, indretning af fællesarealer, ferieønsker m.m.

 

Beboer- og pårørenderåd:

Rødbo har også et Beboer- og pårørenderåd, der består af syv beboere eller pårørende, en politisk repræsentant fra Socialudvalget i Ballerup Kommune og to medarbejdere. Herudover deltager forstanderen, stedfortræderen og to suppleanter i møderne.

 

Rådet mødes 5 gange om året og drøfter økonomi, personalesituation, tilsynsbesøg og især dialogen mellem ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende omkring tilbuddets tilrettelæggelse og udvikling.

 

Det primære formål med rådets arbejde, er at Rødbo bliver ved med at være et godt hjem for beboerne og fortsat udvikler sig positivt.

 

Personale

 

En attraktiv arbejdsplads

 

Rødbo har ansat i alt 65 medarbejdere, der arbejder på alle tider af døgnet.

 

Vi har en række forskellige faggrupper:

 

  • Sosu - assistenter
  • Sosu - hjælpere
  • Sygeplejesker
  • Pædagoger
  • Sygehjælpere
  • Rengøringsassistenter
  • Pedeller

 

Du er altid velkommen til at kontakte os med hensyn til jobsøgning.

Botilbudet Rødbo Klausdalsbrovej 621 A-E, 2750 Ballerup, tlf: 44776161 mail: roedbo@balk.dk

Copyright @ All Rights Reserved. Made with love.